Rozbudowa szkoły

Etapy realizacji projektu rozbudowy Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu - łącznik pomiędzy budynkami szkolnymi:

  1. Etap I: wykonanie drogi pożarowej szutrowej wokół budynków oraz wykonanie fundamentów i ścian parteru, przygotowanie w zasadniczej częci szalunku do stropu - w okresie szkolnym np. na wiosnę 2018r
  2. Etap II: wyburzenie łącznika z wykonaniem nowego stropu, ścian piętra i dachu z wykończeniem części związanej z przejściem, zamknięcie budynku drzwiami i oknami oraz wykonanie instalacji co i elektrycznej w całym budynku łącznika - lipiec - wrzesień 2018r
  3. Etap III: wykończenia pomieszczeń - wrzesień 2018 - sierpień 2020r,
  4. Etap IV: remont pomieszczeń w zwolnionych salach w budynkach istniejących, ewentualnie brukowanie drogi p. poż i placu, uporządkowanie terenu - wakacje kolejnego roku.

Przewidywany czas realizacji całości od marca 2018r do sierpnia 2020r.

Zasadniczy etap prac od czerwca 2018 do września 2018.

Rozbudowa szkoły projekt
Projekt rozbudowy szkoły
Projekt rozbudowy szkoły - sala gimanstyczna
Projekt rozbudowy szkoły - widok z góry
Projekt rozbudowy szkoły - widok z góry
Projekt rozbudowy szkoły