Generowanie nowego hasła do Librusa przez Rodziców