Opłaty

Wysokość czesnegoStypendium

Czesne płane jest przez 12 miesięcy. Rodzice mają możliwość wyboru spośród czterech wariantów, które obejmują:

  • 770 zł = nauka w szkole + obiady + dowóz
  • 710 zł = nauka w szkole + obiady
  • 660 zł = nauka w szkole + dowóz
  • 600 zł = nauka w szkole

Wpisowe

Jednorazowa wpłata w wysokości 300 zł na Fundusz Pomocy Dydaktycznych.

Wpisowe obejmuje coroczne ubezpieczenie ucznia w szkole.

Stypendium

Pamiętaj, że możesz również starać się o Stypednium.

Numer rachunku bankowego

Deutsche Bank PBC SA Oddział Zabrze

Nr rachunku: 64 1910 1048 2516 0254 0351 0001

Kontakt

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt).