Podręczniki dla klas gimnazjum

Uczniowie klas trzecich otrzymują podręczniki bezpłatnie na początku roku szkolnego.