Quality Label w naszych rękach!!!

 

Za projekt Treasuring Europe realizowany przez uczniów 2 klasy Gimnazjum Katolickiego, szkoła nasza otrzymała  Krajową Odznakę Jakości eTwinning!!!

 

Cieszymy się niezmiernie, bo to duże wyróżnienie.

 

Beata Tarczałowicz – Leończyk