Komunikaty

Chcemy przeżyć go razem z Pismem Świętym

Dołączysz do nas?

Ostatnie wolne miejsca w kl. 4 i 5

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

32-271-21-32