Komunikaty

Matematyka dla wytrwałych

IX - XII 2020

Projekt otrzymał dofinansowanie w VII edycji programu „mPotęga” organizowanym przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

https://mpotega.pl/glosowanie/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.