Komunikaty

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu w trybie on-line. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.