Komunikaty

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

32-271-21-32

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  w Zabrzu w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt 

 „Kreatywna edukacja w Katolickim Liceum Ogólnokształącym w Zabrzu".