Ostatnie wolne miejsca w klasie 0!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.