Projekt "Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych."