Realizujemy kolejny projekt!!!

Po raz kolejny Katolicka Szkoła Podstawowa realizuje w roku szkolnym 2019/2020 międzynarodowy projekt!

 

„Przyjdź, przyjacielu, poznaj naszą kulturę” to dwuletni projekt z udziałem sześciu krajów: Słowenii, Republiki Czeskiej, Francji, Polski, Hiszpanii oraz  Wielkiej Brytanii.

Z inicjatywy uczniów i po przeanalizowaniu sytuacji wśród nastolatków szkoły postanowiły zorganizować projekt,
dzięki któremu zwiększy się świadomość obywatelstwa europejskiego, współpraca międzynarodowa, promowanie tolerancji
i integracji społecznej.

Wspólne  międzynarodowe biuro podróży zmotywuje wszystkich uczestników oraz  zachęci
 ich do poznania i docenienia bogactwa  swojego dziedzictwa narodowego i europejskiego.
 Akceptując różnice,  uczniowie odkryją międzykulturowe wartości demokratyczne. 
Będą to  też nowe przyjaźnie, mobilności, goszczenie obcokrajowców w domu oraz  rozwój  empatii.

Dzięki  wymianom rozpowszechnimy wizję świata biznesu w rzeczywistych sytuacjach,   
uczniowie poprawią umiejętności językowe,zdobędą umiejętności cyfrowe
i będą mieli lepszą  wizję pracy w przyszłości.

Wspólne międzynarodowe biuro podróży będzie głównym długoterminowym rezultatem projektu, 
które  to rozwinie kreatywność i przedsiębiorczość młodych Europejczyków. Uczniowie poznają pracę 
przewodnika turystycznego poprzez prawdziwe doświadczenia, od poszukiwania pracy, podróży 
i bycia przewodnikiem, redagowania „Przewodnika dla młodych podróżników”, poznania praw pracy
 z młodzieżą oraz po założenie i promocję firmy. 
Zakładając międzynarodowe biuro podróży uczniowie wzmocnią swoje przywiązanie do europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz będą odkrywać i odwiedzać kraje partnerskie, nakręcą film oraz będą
  uczęszczać na zajęcia z rówieśnikami z innych krajów. Wszystko to pozwoli uczniom  na docenienie 
wartości społecznej, kulturalnej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wkład 
w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.