Wyniki ankiety dla rodziców KSP, KG i KLO

Szanowni Rodzice, informujemy o wynikach ankiety, którą przeprowadziliśmy  dnia  7.09.2017r.  w czasie pierwszego zebrania z rodzicami.
Bardzo dziękujemy za pozytywną ocenę działań podejmowanych w naszej szkole .
W ankiecie wzięło udział 128 rodziców z klas 2-7 KSP oraz 58 rodziców z klas 2-3 KG i 2 kl. KLO