Konkurs matematyczny

 "Matematyka dla wytrwałych"

Witam wszystkich wytrwałych matematyków!

To już XII edycja naszego konkursu.

Pamiętajcie o dostarczeniu do sekretariatu Zespołu Szkół Katolickich zgód na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

Podczas nadsyłania odpowiedzi proszę przestrzegać zasad podanych w regulaminie. Oto najważniejsze z nich:

  • odpowiedzi przesyłamy wyłącznie na adres mailowy podany w regulaminie; odpowiedzi przesłane na maila szkoły nie będą uwzględniane
  • w temacie wiadomości podajemy hasło KONKURS
  • zapisujemy tylko odpowiedzi (bez pełnych rozwiązań) w treści maila, a nie w załącznikach
  • w treści maila podajemy swoje dane - imię i nazwisko, klasę i nr szkoły
  • odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą uwzględniane; nie będą przyjmowane żadne usprawiedliwienia

Termin nadsyłania odpowiedzi do IV etapu mija 29 II 2020.

Osoby, które do tej pory nie dostarczyły zgód, proszone są o jak najszybsze dopełnienie formalności.

Powodzenia!

 Anna Graczyk - organizator konkursu