Konkurs matematyczny

 "Matematyka dla wytrwałych"

Witam wszystkich wytrwałych matematyków!

Konkurs dla klas 4-8 rozpoczna się 5 września 2018 i trwa do 12 grudnia 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w konkursie.

Osoby, które nie dostarczyły zgody, lub chciałyby dołączyć do konkursu od drugiego etapu proszone są o pobranie ze strony konkursu dwóch zgód: na przetwarzanie danych i publikaję wizerunku. Zgody podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów należy dostarczyć do sekretariatu Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zabrzu.

Podczas nadsyłania odpowiedzi proszę przestrzegać zasad podanych w regulaminie. Oto najważniejsze z nich:

  • odpowiedzi przesyłamy tylko i wyłącznie na adres mailowy podany w regulaminie
  • w temacie wiadomości podajemy  hasło KONKURS
  • zapisujemy tylko odpowiedzi (bez pełnych rozwiązań) w treści maila, a nie w załącznikach
  • w treści maila podajemy swoje dane - imię i nazwisko, klasę i nr szkoły
  • odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą uwzględniane; nie będą przyjmowane żadne usprawiedliwienia
  • nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań, aby wziąć udział w konkursie

Termin nadsyłania odpowiedzi do II etpu: 31 październik 2018

Wyniki oraz odpowiedzi z I etapu zostaną zamieszczone do 15 października.

Powodzenia!

 Anna Graczyk - organizator konkursu