Losy naszych tegorocznych Absolwentów!

Jesteśmy dumni z tegorocznych Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego! Oto. gdzie rzucił ich los:

 

L.p. Studia
1. Politechnika Ślaska w Gliwicach - Fizyka techniczna
2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Finanse i zarządzanie - globalny biznes (w j.ang)
3. Uniwersytet w Montepellier Francja - Język angielski
4. Politechnika Śląska w Gliwicach- Architektura
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział filologiczny - logopedia
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Prawo
8. Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu - Wydział lekarsko-dentystystyczny
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Bytomiu - Wydział zdrowia publicznego - dietetyka
10. Wyższa Szkoła Bankowa w Katowicach - Psychologia biznesu
11. Politechnika Śląska w Gliwicach- Automatyka i robotyka
12. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Międzywydzialowe Indywidualne Studia Humanistyczne
13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Finanse i zarządzanie-globalny biznes
14. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - Wydział lekarski
15. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Inżyneria roślin
16. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Międzywydzialowe Indywidualne Studia Humanistyczne
17. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział lekarski
18. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - Reżyseria dźwięku