Michał i jego badawczy projekt!

W czwartek 19.09.2019 uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z profilów matematyczno – fizycznych wzięli udział w części dwudniowej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „POMIĘDZY NAUKAMI” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W ramach tej konferencji odbyło się również podsumowanie programu tutoringowego dla uczniów szkół średnich „First steps in science”, w którym brał udział nasz uczeń Michał Ferenc (kl. III KLO). Zwieńczeniem jego zeszłorocznej pracy w ciągu całego roku szkolnego i zarazem akademickiego, poza wykładami i ćwiczeniami ze studentami pierwszego roku studiów, licznymi warsztatami weekendowymi i wyjazdami naukowymi oraz świetnie zdanymi w czerwcu egzaminami studenckimi z matematyki, był przede wszystkim projekt badawczy na temat „Wpływu rozmiaru cząsteczek oraz jakości ich wzajemnych oddziaływań na strukturalne i dynamiczne własności systemu”. W prezentacji wyników pracy badawczej Michała wspierali koledzy ze szkolnych mat-fizów i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz uczelniani tutorzy. Jesteśmy dumni z naukowych osiągnięć naszego ucznia i kolegi, jak również innych prelegentów VIII edycji Konferencji dla Młodych Naukowców, a także co najmniej zaciekawieni życiem i pracą współczesnych naukowców, którzy niejednokrotnie podkreślali, że prawdziwe odkrycia naukowe okupione są najczęściej długotrwałą i mozolną pracą oraz wieloma potknięciami i nieudanymi próbami, ale wytrwałość i pasja sprzyjają Odkrywcom w myśl motta Richarda Feynmana: „What do I advise? Forget it all. Don't be afraid. Do what you get the most pleasure from. Is it to build a cloud chamber? Then go on doing things like that. Develop your talents wherever they may lead. Damn the torpedoes - full speed ahead! If you have any talent or any occupation that delights you, do it, and do it to the hilt”.