Nasi maturzyści mogą być z siebie dumni!!!

Z niecierpliwością wszyscy w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym czekaliśmy na wyniki tegorocznych, znacznie opóźnionych matur!

Nasi (byli) trzecioklasiści mogą być z siebie dumni! Bo my jesteśmy!