Rekrutacja

Kryteria przyjęć do trzyletniego Katolickiego Liceum po gimnazjum

Dla uczniów spoza Katolickiego Gimnazjum:

 • średnia ocen minimum 3,5 na świadectwie ukończenia klasy II oraz ocen z pierwszego półrocza klasy III,
 • co najmniej dobra ocena zachowania,
 • wyniki z próbnego egzaminu gimnazjalnego,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata i co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) z dyrektorem KLO.

Kryteria przyjęć do czteroletniego Katolickiego Liceum po szkole podstawowej

Dla uczniów spoza Katolickiej Szkoły Podstawowej:

 • średnia ocen minimum 3,5 na świadectwie ukończenia klasy VII oraz ocen z pierwszego półrocza klasy VIII,
 • co najmniej dobra ocena zachowania,
 • wyniki z próbnego egzaminu ósmoklasisty,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata i co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) z dyrektorem KLO.

MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZA DARMO!

Wiadomość dla tych, którzy nie chcą być przeciętniakami, mają ambicje i pragną być KIMŚ! Jeżeli zależy Ci na bardzo dobrym przygotowaniu do studiów w atmosferze spokoju, radości oraz pełnego zaufania do nauczycieli i kolegów, a nie stać Cię na czesne, to możesz się ubiegać o stypendium na trzyletni okres nauki w naszym liceum pod warunkiem, że spełniasz następujące wymagania:

 • na koniec odpowiednio klasy VIISP lub II gimnazjum otrzymałeś świadectwo z paskiem,
 • masz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
 • dyrektor szkoły, wychowawca lub proboszcz parafii, do której należysz, wystawił Ci bardzo dobrą opinię,
 • osiągnięcia w konkursach mile widziane.

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • ankieta ucznia,
 • świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum lub klasy siódmej  – do wglądu,
 • oceny z półrocza klasy VIII lub III gimnazjum, potwierdzone przez dyrektora szkoły,
 • dyplomy i zaświadczenia związane z indywidualnymi osiągnięciami ( jeśli uczeń takie posiada),
 • dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (w terminie do 30 czerwca),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego,
 • kartę zdrowia (w terminie do 30 czerwca).

Dla absolwentów Katolickiego Gimnazjum:

 • średnia ocen minimum 3,5 z pierwszego półrocza klasy III,
 • co najmniej dobra ocena zachowania,
 • ilość punktów z próbnego egzaminu gimnazjalnego.

Dla absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej:

 • średnia ocen minimum 3,5 z pierwszego półrocza klasy VIII,
 • co najmniej dobra ocena zachowania,
 • ilość punktów z próbnego egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku ucznia Katolickiego Gimnazjum lub Katolickiej Szkoły Podstawowej, który nie spełnia tylko jednego z ww. kryteriów uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły po spełnieniu następujących wymagań:

 • podanie rodziców do dyrektora szkoły,
 • wniosek wychowawcy do rady pedagogicznej,
 • pozytywna uchwała rady pedagogicznej podjęta na konferencji klasyfikacyjnej kończącej II semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • ankieta ucznia,
 • świadectwo ukończenia klasy siódmej lub drugiej gimnazjum – do wglądu,
 • oceny z półrocza odpowiednio klasy VIII lub III gimnazjum,
 • dyplomy i zaświadczenia związane z indywidualnymi osiągnięciami ( jeśli uczeń takie posiada),
 • dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (w terminie do 30 czerwca),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub  gimnazjalnego,
 • kartę zdrowia (w terminie do 30 czerwca).

W przypadku, gdy dziecko dołącza do już istniejącej klasy, o jego przyjęciu decyduje dyrektor na podstawie wyniku (przeprowadzonego w naszej szkole) testu sprawdzającego wiedzę.

Pliki do pobrania: