Spotkanie Opłatkowe w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

W piątkowe popołudnie nasi licealiści, a także absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego współnie zasiedli do wigilijnego stołu...
Swoje spotkania wigilijne mieli również najstarsi uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, czyli klasy 7 i 8.