Uwaga licealiści!!!

- Uczniowie skoszarowani w domowych garnizonach, obowiązani są pod przywództwem swoich Wychowawców, w ramach swoich macierzystych klas, przygotować krótki film (maximum 3 minuty, nie może być niemy, za to sepia mile widziana) w ramach którego odczytane zostaną trzy cytaty związane z niepodległością Rzeczypospolitej poprzedzone słowami „Myśląc Niepodległa”.

- Cytaty rzeczone mogą stanowić zarówno dorobek literatury polskiej, jak i wywodzić się z innych źródeł pisanych. Zastrzega się, że cenzura Rady Regencyjnej nie dopuści wypowiedzi niecenzuralnych, w których to na przykład gustował Brygadier/Naczelnik/Marszałek Piłsudski.

- Rada Regencyjna poleca uwzględnić Uczniom fakt, iż w obecnym Roku Pańskim obchodzimy stulecie victorii nowopowstałej Rzeczypospolitej nad hordami bolszewickimi, jak i stulecie II Powstania Śląskiego. Mijają także 102 lata od odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą jak i walk Orląt o polski Lwów.

- Czas i miejsce manewrów mających na celu przygotowanie filmów, wyznaczony jest na godziny wychowawcze.

- Wychowawcy jako kadra dowódcza odpowiadają za przygotowanie prezentacyi przed Dyrektorem i Szkołą.

- Filmy należy nadsyłać do 09.11.2020 r. godziny 12.00 W. P. Dyrektor Leksy

- Filmy zostaną upublicznione Narodowi całemu za pośrednictwem platform ku temu przysposobionych.

Jeszcze Szkoła nie zginęła!

Sekretarz Rady Regencyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego