Nasi sponsorzy w roku 2004/2005

"Złote Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2005 roku Złote Anioły otrzymali:

Pan Adam Kołodziejski
Państwo Katarzyna i Marcin Chwała

"Srebrne Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2005 roku Srebrne Anioły otrzymali:

Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnik
Pan Marek Gwóźdź
Pan Krzysztof Gregorek
Pani Małgorzata Thiel
Pani Gall Anonim

"Dobre Duszki"

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2005 roku Dobre Duszki otrzymali:

Pani Anna Michna
Pan Adam Wilczewski
Pan Tomasz Siegiel
Pan Marek Modlich
Pani Barbara Zieja
Pani Alicja Wójtowicz
Pani Katarzyna Stęplewska
Pani Edyta Lichwała
Pani Renata Sacher
Pani Wioletta Panek
Pan Igor Dercz
Pan Andrzej Gołdy
Pani Ewa Golemiec
Pan Jerzy Wasilewski
Pan Robert Pakosz