Nasi sponsorzy w roku 2005/2006

"Srebrne Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2006 roku Srebrne Anioły otrzymali:

Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnikowie

"Dobre Duszki"

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2006 roku Dobre Duszki otrzymali:

Pani Ewelina Botor
Pani Brygida Chim
Państwo Kamila i Igor Derczowie
Państwo Grażyna i Tomasz Dubajowie
Pani Barbara Duda
Pan Andrzej Gołdy
Państwo Liliana i Zygmunt Jurczykowie
Pan Leszek Kałahurski
Pani Jolanta Kasprzycka
Pani Wizytator Anna Kij
ksiądz Piotr Klemens
Pan Adam Kołodziejski
Pani Beata Kowalewska
Pan Roman Kustosz
Pan Andrzej Letkiewicz
Pani Edyta Lichwała
Pani Halina Mazurkiewicz
Państwo Anna i Janusz Michna
Pani Wioletta Panek
Pani Maria Popławska
Pani Renata Sacher
Pani Iwona Szproch
Pan Jerzy Wasilewski
Pan Prezydent Jerzy Wereta
Pani Alicja Wójtowicz
Pani Barbara Wróbel
Pani Agnieszka Zajęcka
Pan Zdzisław Zakrzewski