Nasi sponsorzy w roku 2006/2007

"Złote Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2007 roku Złote Anioły otrzymali:

Pani Jolanta Kasprzycka
Pan Tadeusz Ogrodnik
Pan Aleksander Pelewicz
Pani Aniela Wydmuch

"Srebrne Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2007 roku Srebrne Anioły otrzymali:

Pani Iwona Grzywna
Pan Marek Gwóźdź
Pan Robert Pakosz
Pan Dariusz Pawlak
Pani Katarzyna Rucińska-Marzec
Pan Zbigniew Rudlicki
Pani Iwona Szproch
Pani Barbara Wróbel

"Dobre Duszki"

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2007 roku Dobre Duszki otrzymali:

Pan Ryszard Cudyk
Pani Alicji Golder
Pan Andrzej Gołdy
Pan Jerzy Jurczyk
Pan Zygmunt Jurczyk
Pan Adam Kołodziejski
Pani Beata Kowalewska
Pani Edyta Lichwała
Pani Danuta Moś
Pani Mirosław Strachota-Gorzycki
Pani Magdalena Szpala
Pani Alicja Wójtowicz