Nasi sponsorzy w roku 2007/2008

"Złote Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2008 roku Złote Anioły otrzymali:

Pani Jolanta Kasprzycka 
Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnikowie

"Dobre Duszki"

 

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2008 roku Dobre Duszki otrzymali:

Pan Jan Bondaruk
Pan Jakub Lazar 
Państwo Izabela i Artur Mandrak 
Pani Krystyna Jochan 
Pan Jacek Zatorski