Nasi sponsorzy w roku 2008/2009

"Złotego Anioła"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2009 roku Złotego Anioła otrzymali:

Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnikowie

"Srebrne Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2009 roku Srebrnego Anioła otrzymali:

Pan Stanisław Kurek

Pani Agnieszka Zajęcka

Pani Agnieszka Wątorek

Pan Zygmunt Jurczyk

"Dobre Duszki"

 

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2009 roku Dobre Duszki otrzymali:

Pan Marek Gwóźdź

Pani Brygida Chim

Państwo Magdalena i Bartłomiej Broda

Państwo Marzena i Jacek Otorowscy

Państwo Ewa i Waldemar Poloczek

Pani Anna Dłubak

Państwo Iwona i Jacek Palian

Pani Magdalena Szpala

Pani Katarzyna Guza

Pani Bogumiła Pawłowska

Pani Renata Sacher

Pan Janusz Brzezinka

Pani Beata Budryszek

Państwo Joanna i Grzegorz Kotarscy

Pan Marek Matczuk

Pani Katarzyna Filik

Pani Ewa Michna

Pan Edward Pluszka

Pani Edyta Warmusz

Pani Ewa Wojtyczok

Pan Leszek Kałahurski

Pani Ewa Minkina