Nasi sponsorzy w roku 2009/2010

"Złotego Anioła"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2010 roku Złotego Anioła otrzymali:

Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnikowie

"Srebrne Anioły"

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2010 roku Srebrnego Anioła otrzymali:

Pan Stanisław Kurek

Pani Barbara Wróbel 

"Dobre Duszki"

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2010 roku Dobre Duszki otrzymali:

Państwo Agnieszka i Andrzej Bik

Pan Jan Bondaruk

Pani Magdalena Broda

Pan Igor Dercz

Pani Barbara Duda

Pani Anna Golder

Pani Gabriela Gołąb

Pani Katarzyna Guza 

Pan Marek Gwóźdź

Pan Leszek Kałahurski

Pani Natalia Madej-Majewska 

Pan Marek Matczuk

Pani Hanna Misiołek

Pan Maciej Misiołek

Pani Danuta Moś

Państwo Katarzyna i Stanisław Pająk

Państwo Iwona i Jacek Palian

Pan Edward Pluszka

Pani Renata Sacher

Pani Iwona Skwarzec

Państwo Sabina i Tomasz Sztejnwald

Pani Edyta Warmusz

Pani Ewa Wojtyczok

Pani Agnieszka Zajęcka

Pan Wojciech Zajęcki

Pan Jacek Zatorski