Nasi sponsorzy w roku 2012/2013

"Złotego Anioła"

 

przyznajemy naszym Darczyńcom w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w życie Szkoły Katolickiej i jej hojne wspieranie.

W 2013 roku Złotego Anioła otrzymali:

 • Państwo Jolanta i Tadeusz Ogrodnik
 • Pan Stanisław Kurek
 • Pani Agnieszka Zajęcka
 • Pan Jacek Palian

"Dobre Duszki"

 

przyznajemy naszym Darczyńcom, którzy przyczyniają się do wzbogacenia bazy szkoły lub poszerzenia jej działalności.

W 2013 roku Dobre Duszki otrzymali:

 • Pani Ewa Poloczek
 • Pan Michał Szpor
 • Pan Mirosław Pabisiak
 • Pani Ewa Wojtyczok
 • Pani Adrianna Jaśków
 • Państwo Jakub i Iwona Wasilewscy
 • Państwo Katarzyna i Maciej Ciarkowscy
 • Pani Danuta Mirek
 • Pani Marta Śliwińska
 • Pani Iwona Palian
 • Pani Katarzyna Mastaj
 • Pani Anna Literacka
 • Pani Joanna Merta
 • Państwo Kornelia i Bogdan Kotarscy
 • Pani Małgorzata Smolec