Oferta Liceum

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

1. 100% zdawalność matury

Wyniki egzaminów

2. Co roku bardzo wysokie miejsca w rankingach maturalnych Perspektyw i Wprost. 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018

2017 -  w związku z tym, że w roku 2016 w naszej szkole zdawało egzamin maturalny 11 uczniów, wyniki naszych uczniów nie były brane pod uwagę w rankingu ogólnopolskim „Perspektyw”

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016

2015 - w związku z tym, że w roku 2014 w naszej szkole nie było klasy maturalnej, nie braliśmy udziału w rankingu ogólnopolskim "Perspektyw"

2014 - w związku z tym, że w roku 2013 w naszej szkole zdawało egzamin maturalny 10 uczniów, wyniki naszych uczniów nie były brane pod uwagę w rankingu ogólnopolskim „Perspektyw”

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2012

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011

 

3. U nas dużo się dzieje (wycieczki, wyjazdy, wymiany międzynarodowe, imprezy szkolne).

4. Mamy ciekawą ofertę edukacyjną.

Już od pierwszej klasy realizujemy język angielski na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej możesz wybrać od 2 - 4 przedmiotów, których będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym spośród następujących:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język niemiecki,
  • historia,
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • wiedza o społeczeństwie.

Proponujemy Ci również od 2. klasy dodatkowe zajęcia w ramach wybranego kierunku:

Medyczny - wykłady, warsztaty i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w szkole i na terenie uczelni oraz współpracę z SUM w ramach Uniwersytetu Licealisty.

Politechniczny - udział w wykładach i warsztatach oraz projektach realizowanych przez Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski (Wydział Fizyki, Wydział Biologii).

Uniwesytecki - współpraca z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych).

Od nowego roku szkolnego naszą ofertę wzbogacą zajęcia na nowym kompleksie sportowym. (www.katolicka.pl/budowa-boiska-szkolnego.html)

 

fajna

Zapoznaj się z zasadami Rekrutacji.

Zapoznaj się z Opłatami za szkołę.

Możesz również starać się o Stypednium.

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt).