Otrzymali certyfikaty!

I tak po miesiącach żmudnej pracy nasi gimnazjaliści otrzymali certyfikaty udziału w międzynarodowym projekcie  eTwinning.

 

W  projekcie  „Treasuring  Europe” wzięły udział szkoły z  Włoch, Hiszpanii, Grecji,  Niemiec i  oczywiście  nasza szkoła

 

Projekt był prowadzony w języku angielskim i dotyczył lokalnego dziedzictwa kulturowego. Efektem końcowym jest interaktywna  mapa  Europy (https://twinspace.etwinning.net/48166/pages/page/397251) , a to nasz plakat https://www.canva.com/design/DAC46qm8v_A/b5E9joLy3RZ2vWcSQ-vTbQ/edit.

 

Beata Tarczałowicz - Leończyk