Podziękowania w roku 2006/2007

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym 2006/2007 wspierali działania szkoły. 
Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Wszystkim Rodzicom, którzy przygotowali sałatki, upiekli ciasta, pomagali w pracach organizacyjnych , wzięli udział w imprezach Jubileuszowych i w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia obchodów 15-lecia Szkoły - z całego serca dziękujemy.

czerwiec 2007

Pani Barbarze Wróbel serdecznie dziękujemy za bardzo dużą pomoc w zorganizowaniu pikniku z okazji 15-lecia.

czerwiec 2007

Panu Aleksandrowi Pelewiczowi serdecznie dziękujemy za bardzo dużą pomoc w zorganizowaniu pikniku z okazji 15-lecia.

czerwiec 2007

Pani Beacie Kowalewskiej serdecznie dziękujemy za bardzo dużą pomoc w zorganizowaniu pikniku z okazji 15-lecia.

czerwiec 2007

Pan Alicji Golder serdecznie dziękujemy za uszycie strojów dla kabaretu.

czerwiec 2007

Pani Jolancie Kasprzyckiej serdecznie dziękujemy za bardzo dużą wpłatę na parking.

maj 2007

Panu Robertowi Pakoszowi serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Iwonie Szproch serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Iwonie Grzywna serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Zbigniewowi Rudlickiemu serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Dariuszowi Pawlakowi serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Katarzynie Rucińskiej-Marzec serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

maj 2007

Pani Magdalenie Szpala serdecznie dziękujemy za napoje i słodycze dla dzieci na zielone lekcje.

maj 2007

Panu Ryszardowi Cudykowi serdecznie dziękujemy za projekt oświetlenia parkingu.

maj 2007

Panu Jerzemu Jurczykowi serdecznie dziękujemy za sponsoring transportu młodzieży na lotnisko w związku z wymianą.

maj 2007

Pani Anieli Wydmuch oraz Panu Aleksandrowi Pelewiczowi serdecznie dziękujemy za zorganizowanie balu z okazji 15-lecia szkoły.

luty 2007

Panu Zygmuntowi Jurczykowi serdecznie dziękujemy za pomoc w pracach remontowych.

luty 2007

Panu Andrzejowi Gołdy serdecznie dziękujemy za lekarstwa i środki opatrunkowe na zimowisko.

luty 2007

Pani Anieli Wydmuch oraz Panu Aleksandrowi Pelewiczowi serdecznie dziękujemy za zorganizowanie opłatków w klasie O, IIIa, V.

grudzień 2006

Pani Jolancie Kasprzyckiej serdecznie dziękujemy za prezenty dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej i Domów Dziecka.

grudzień 2006

Panu Mirosławowi Strachota-Gorzyckiemu serdecznie dziękujemy za nagrody na konkursy szkolne.

październik 2006

Pani Danucie Moś serdecznie dziękujemy za nagrody na konkurs o księdzu Twardowskim.

październik 2006

Panu Adamowi Kołodziejskiemu serdecznie dziękujemy za nioeodpłatną pomoc w transporcie.

październik 2006

Pani Alicji Wójtowicz oraz Pani Edycie Lichwała serdecznie dziękujemy za podarowanie szkole lekarstw!

październik 2006

Panu Aleksandrowi Pelewiczowi serdecznie dziękujemy za znaczącą wpłatę na parking.

październik 2006

Panu Markowi Gwóździowi serdecznie dziękujemy za sponsoring sprzętu sportowego.

październik 2006

Panu Tadeuszowi Ogrodnikowi serdecznie dziękujemy za bardzo dużą wpłatę na parking.

wrzesień 2007