Podziękowania w roku 2007/2008

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym 2007/2008 wspierali działania szkoły. 
Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Pani Jolancie Kasprzyckiej, za wielkie serce okazane dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej i przekazanie dla nich wspaniałych paczek świątecznych.

styczeń 2008

Państwu Jolancie i Tadeuszowi Ogrodnikom za permanentne, bardzo hojne wspieranie akcji zbierania funduszy na parking szkolny.

styczeń 2008