Podziękowania w roku 2009/2010

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 wspierają działania szkoły. Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Pani Natalii Madej - Majewskiej - za badania ortopedyczne dzieci
 

Pani Annie Golder - za zdjęcia klasowe

Pani Magdalenie Broda - za sprzęt i zabawki na "zielone lekcje"

Panu Maciejowi Misiołek - za przeprowadzenie wykładu w ramach szkolnego Dnia Nauki

Pani Hannie Misiołek - za zorganizowanie wykładu i pokazu sekcji ratowniczej w ramach szkolnego Dnia Nauki

Pani Ewie Wojtyczok - za zabawki dla klasy IIa

Pani Renacie Sacher, Iwonie Skwarzec, Gabrieli Gołąb, Barbarze Duda oraz Katarzynie Guza - za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne

Panu Jackowi Zatorskiemu - za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne

Państwu Katarzynie i Stanisławowi Pająk - za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne
Państwu Sabinie i Tomaszowi Sztejnwald - za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne
Państwu Agnieszce i Andrzejowi Bik - za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne
Panu Janowi Bondarukowi - za zaangażowanie w przygotowywanie wniosku w ramach RPO

Panu Markowi Gwóźdź - za przewodniczenie i organizowanie pracy Rady Rodziców

Pani Barbarze Wróbel - za sponsorowanie szkolnego radiowęzła

Panu Edwardowi Pluszka - za podarowanie kwiatów doniczkowych do pracowni biologicznej

Panu Tadeuszowi Ogrodnikowi - za specjalistyczną obsługę akwarium w pracowni biologicznej

Pani Edycie Warmusz - za wypożyczenie mikroskopów pracowni biologicznej

Panu Markowi Matczuk - za podarowanie artykułów papierniczych dla klasy II B

Państwu Iwonie i Jackowi Palianom - za zapewnienie transportu na konkurs przedmiotowy

Panu Leszkowi Kałahurskiemu za wykonanie zdjęć wszystkim klasom. Zdjęcia można zobaczyć na naszej stronie w dziale "Galeria"

Państwu Jolancie i Tadeuszowi Ogrodnikom za wpłatę darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na fundusz rozbudowy szkoły

Panu Stanisławowi Kurek za wpłatę darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na fundusz rozbudowy szkoły

Pani Agnieszce Zajęckiej za pomoc prawną w trudnych sprawach szkolnych

Panu Igorowi Derczowi za przygotowanie szkolnych materiałów promocyjnych

Panu Wojciechowi Zajęckiemu za podarowanie szkole mikroskopu