Podziękowania w roku 2010/2011

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym 2010/2011 wspierają działania szkoły. Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Pani Bik- za ufundowanie książek do szkolnej biblioteki oraz nagród na organizowaną przez szkołę "Noc rycerską"
Pani Flakus - za ufundowanie książek do szkolnej biblioteki
Pani Oleksiak - za ufundowanie książek do szkolnej biblioteki
Pani Pająk - za ufundowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę
Pani Skwarzec - za ufundowanie nagród na konkurs o patronie szkoły - Janie Twardowskim
Panu Sztejnwald za sponsorowanie biletów dla dzieci na musical "High School Music"
Państwu Jolancie i Tadeuszowi Ogrodnikom - za wpłatę darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na fundusz rozbudowy szkoły

Panu Stanisławowi Kurek - za wpłatę darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na fundusz rozbudowy szkoły