Podziękowania w roku 2011/2012

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym 2011/2012 wspierają działania szkoły. Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Panu Stanisławowi Kurek za wpłatę na rzecz szkoły
Państwu Sabinie i Tomaszowi Sztejnwald oraz Pani Anecie Rząsa za nieodpłatne udostępnienie sali "Alegra" w Gliwicach, w celu zorganizowania szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej" oraz umożliwienie wystawienia spektaklu pt."Świstszumszelest" dla uczniów klas młodszych