Program wsparcia dla rodziców oraz nauczycieli.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem wsparcia rodziców oraz nauczycieli realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Zabrzu.

Celem spotkań zawartych w programie jest poszerzenie wiedzy, umiejętności, a także kompetencji ich uczestników oraz uzyskanie informacji na temat aktualnych potrzeb  rodziców,  dzieci, młodzieży oraz środowiska oswiatowego.

 

Do pobrania: