Projekt "English across the curriculum"

W ramach europejskiego programu eTwinning klasy III i IV Katolickiej  Szkoły Podstawowej wraz ze szkołą włoską biorą udział w projekcie „English across the curriculum". Jest to program mający na celu rozwijanie umiejętności informatycznych oraz językowych uczniów. Na wspólnej stronie internetowej szkół partnerskich umieszczane są prace, zdjęcia, teksty związane ze zwyczajami i kulturą danego kraju oraz przedmiotami szkolnymi, jak biologia czy geografia.
Nasza praca trwa przez cały rok szkolny 2009/2010.

Projekt „My pen friend"
Projekt ten jest przeprowadzany w klasach III i IV szkoły podstawowej wraz ze szkołami z Irlandii, Hiszpani i Włoch. Polega on głównie na korespondencji w j. angielskim.
Małgorzata Lazar
Wanda Presz