Projekt matematyczny realizowany ze szkołą w Ipswich

Cel: porównanie zainteresowań, sposobu życia, realiów szkolnych szkoły angielskiej i polskiej, a następnie opracowanie wyników i przedstawienie ich w formie graficznej

Adresat: uczniowie gimnazjum.

Czas: rok szkolny 2005/2006.