Projekt „Młodzi -spadkobiercami dorobku europejskiego”

Od 1.10.2017 r.  realizujemy  w Katolickiej Szkole Podstawowej długo wyczekiwany przez nauczycieli projekt „Młodzi – spadkobiercami dorobku europejskiego” sfinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem tego projektu jest wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu, jak również wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników KSP.
W mobilnościach międzynarodowych będzie brało udział 11 uczestników projektu, jesteśmy na etapie intensywnych przygotowań!

Koordynator Małgorzata Gawlińska-Lazar

 

I.            Ogólne informacje

W dniach od 22.01 do 02.02.2018 roku  odbyła się pierwsza z mobilności związana z realizowanym w  szkole projektem POWER SE. Dwie nauczycielki języka obcego, p. Agnieszka Sus (nauczyciel języka angielskiego) i p. Agnieszka Polywka (nauczyciel języka niemieckiego) brały udział w dwutygodniowych warsztatach związanych z metodą CLIL w Londynie w International House. 

Podczas trwania zajęć nauczycielki mogły poznać zasady pracy metodą CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning  metodę  nauki języków obcych na różnych przedmiotach nauczanych w szkole. Opiera się ona na naturalnym przyswajaniu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w oparciu o wykorzystanie technik aktywizujących uczniów oraz używanie nowych technologii.

Warsztaty miały na celu zapoznanie z  koncepcją nauczania dwujęzycznego poprzez praktyczne ćwiczenia w trakcie warsztatów, przygotowywanie własnych lekcji oraz dyskusję z lektorem i innymi uczestnikami kursu. Nauczycielki miały okazję zapoznać się z przygotowanymi modułami lekcji, brały udział w grach edukacyjnych zachęcających do uczenia się języka obcego.

Głównym celem metody jest nauczanie języka poprzez realizację zagadnień związanych z innymi blokami przedmiotowymi. Język obcy można zatem przyswajać ucząc się biologii, chemii czy geografii. Metoda jest świetną okazją do poznawania otaczającego nas świata, a jednocześnie szlifowania umiejętności językowych w różnorodnych kontekstach życia codziennego.

Głównym celem warsztatów było zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy pozwalającej do wdrożenia dwujęzyczności w szkole oraz podniesienie kompetencji kulturowych nauczycieli SP. Uczestniczki warsztatów zagranicznych mogły zapoznać się z innowacyjnymi programami i modernizacją metod nauczania.

II.           Informacje dotyczące warsztatów zagranicznych:

Prowadzący szkolenie Duncan Mackenzie zapoznał nas z podstawami metody CLIL oraz ciekawymi narzędziami, które możemy wykorzystać podczas pracy z naszymi uczniami. Po części teoretycznej samodzielnie opracowałyśmy konspekty zajęć opartych na metodzie nauczania zintegrowanego, nagrywałyśmy filmy i prezentowałyśmy własne pomysły w gronie nauczycielki z całego świata.

Dzięki solidnym podstawom oraz praktycznym działaniom byliśmy w stanie opracować plan zajęć, który spełniał wszystkie wymogi lekcji prowadzonej metodą CLIL. Zaproponowałyśmy typy zadań angażujące uczniów i wykorzystujące różnorakie aktywności (praca w grupach, prezentacja, dyskusja, itp.).

Spotkanie z nauczycielami z innych krajów  było również okazją do omówienia różnic pomiędzy systemami edukacyjnymi w naszych państwach oraz nawiązania kontaktów z nadzieją na dalszą współpracę już poza programem np. e-twining.

Kurs w Londynie był  okazją do zwiedzania miasta, poznania kultury i historii. Szkolenie  było dla nas wyjątkowym doświadczeniem, które wzbogaciło nas przede wszystkim metodycznie i zainspirowało do pracy z uczniami w szkole.

 

Od końca czerwca do połowy sierpnia odbyły się następujące mobilności Nauczycielek naszej szkoły w ramach projektu „Młodzi spadkobiercami dorobku europejskiego”:

•      

p. Monika Malek i p. Mirosława Kaczor uczestniczyły w kursie języka angielskiego w szkole Sprachcaffe na Malcie;

•      

p. Beata Tarczałowicz- Leończyk uczesniczyła w kursie Teachers' Refresher Course in Language and Methodology w szkole Internacional House w Dublinie;

•      

p. Kamila Kostrzewa i p. Małgorzata Gawlińska – Lazar odbyły kursy w Cork  - p. Kamila w Cork English College, a p. Małgorzata w Active Centre of English;

•      

p. Katarzyna Kordek i p. Danuta Mazur odbyły kurs w Edynburgu w Edinburgh School of English..

•      

p. Anna Zawada – Michalska oraz Iwona Rudzka odbyły kurs na Valettcie na Malcie w Easy School of Languages.

 

Nauczyciele zapoznali się z koncepcją nauczania dwujęzycznego, uczenia języków w różnorodnych kontekstach życia codziennego. Poznali innowacyjne metody i programy nauczania. Wszyscy mieli okazję do zwiedzania i odkrywania kultury i historii europejskiej, co przyczyniło sie do podniesienia kompetencji kulturowych.

 

 P. Anna Zawada – Michalska , Iwona Rudzka, oraz Mirosława Kaczor , Monika Malek  podzieliły się swoimi wrażeniami i doświadczeniami na spotkaniu, które odbyło się  5.09.2018 r. o godz.17.00  w salce Zabrzańskiego Hufca ul. Wolności 350a  na zaproszenie Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „ Wędrowiec " . Zaproszeni zostali  również nauczyciele Zespołu szkoł Katolickich w Zabrzu oraz rodzice uczniów.  W programie znalazła się prezentacja multimedialna ' Colours  of Malta '  połączona z prelekcją, wystawa posterów przedstawiających historię,tradycje, krajobrazy Malty, kurs origami oraz słodki poczęstunek.

 

 „Jesteśmy oczarowane historią , tradycjami, krajobrazami oraz kolorami

                                                         tego wyspiarskiego państwa na Morzu Śródziemnym.”