Wymiana szkolna ze szkołą w Rheinbergu w Niemczech

Cel: możliwość sprawdzenia się i wykorzystania swojej wiedzy z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, poznanie niemieckich realiów życia, nawiązanie nowych kontaktów.

Adresat: pierwsza klasa gimnazjum.

Czas: dwa razy w roku (wiosną i latem) Współpraca trwa już 7 lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży zarówno polskiej jak i niemieckiej.