Wymiana ze szkołą w Herchen

 Dzięki realizowanemu przez Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu projektowi szkolnemu "Tożsamość i globalizacja" w ramach Comnenius 1.1 , udało się nam zawrzeć bliższą znajomość z nauczycielami z Gimnazjum Ewangelickiego w Herchen (Nadrenia Westfalia).

To dzięki nawiązanym z nimi kontaktom udało się nam zawiązać współpracę międzyszkolną, w ramach której w październiku br. cała pierwsza klasa licealna pojechała do Niemiec i uczestniczyła w niezwykle ciekawym projekcie. Zajęcia były zorganizowane w różnych grupach tematycznych (rysunek, muzyka, kuchnia, media), a efekt końcowy pracy poszczególnych grup mogliśmy wszyscy podziwiać pod koniec naszego pobytu. Dodatkową atrakcją pobytu w Niemczech były wycieczki do Bonn, Aachen i Kolonii. Wszyscy byliśmy niezwykle zadowoleni z pobytu u naszych zachodnich sąsiadów i cieszymy się już na przyjazd naszych niemieckich przyjaciół wiosną 2008 r.

Warto nadmienić, że omawiana wymiana międzyszkolna mogła mieć miejsce dzięki nieocenionej pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organizacji na którą zawsze możemy liczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach.