Tydzień Śląski w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu

Oprócz naszej wielkiej ojczyzny, jaką jest Polska, mamy swoją małą ojczyznę, którą jest Śląsk.

Są to nasze lokalne tradycje (np. tyta szkolna), dania ( np. wodzionka), zabytki, gwara oraz piosenki. To wszystko stanowiło program Tygodnia  Śląskiego.

I tak w ramach Tygodnia  Śląskiego fachową wiedzą historyczną  podzielił się z uczniami Zespołu  Szkół Katolickich radny, a przy okazji historyk, Dariusz Walerjański. To od niego młodzi zabrzanie dowiedzieli się o stalowych domach, zabrzańskich zabytkach i wielu innych ciekawostkach. Z kolei postać Horsta Eckerta  ( o pseudonimie Janosch ) znanego zabrzańskiego autora książek  o światowej sławie przybliżyła Wiceprezes Stowarzyszenia Janoscha, pani Ilza Kowol.

Po naukowej części nastąpiła część ludyczna, podczas to której  klasy zmagały się w quizie ze znajomości gwary śląskiej. Oprawę muzyczną stanowiły „szlagry” zespołu „Frelki” w wykonaniu „frelek” i „kawalerów” ZSK.

Dzięki tego typu wydarzeniom młodzież ma okazję dowiedzieć się więcej o miejscu, z którego pochodzi, o swoich korzeniach.

Beata Tarczałowicz – Leończyk ( Ślązaczka od zawsze )