Wizyta Biskupa

13 maja naszą szkołę odwiedził biskup pomocniczy diecezji gliwickiej – ks. Andrzej Iwanecki. Gość spotkał się z obecnymi w szkole uczniami i w przyjaznej atmosferze opowiedział młodym o swoich doświadczeniach z ostatnich Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Panami w lutym tego roku. Zwrócił naszą uwagę na wielkoduszność i otwartość ubogich ludzi, którzy w swoich domach przyjmowali pielgrzymów dzieląc się z nimi dobrami materialnymi a także świadectwem żywej i radosnej wiary. Mówił, że ta radość biednych może być szokująca dla nas – ludzi żyjących w dostatku, a wciąż niemogących zaspokoić swoich pragnień. Jest ona jednak efektem silnej wiary w Boga, która daje niezwykłą energię do życia. Biskup zachęcał także wszystkich słuchających do budowania mostów między sobą i szukania tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Po spotkaniu ze starszymi uczniami ksiądz biskup udał się także do klas młodszych a następnie spotkał się z dyrekcją Zespołu Szkół Katolickich.

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły zaangażowanym w przebieg tej wizyty za włożoną pracę.