Wystawa "Sąsiedzi - o jednej z najstarszych granic w Europie" w Zespole Szkół Katolickich

Jako jedyna szkoła w Zabrzu prezentujemy  wystawę "Sąsiedzi - o jednej z
najstarszych granic  w Europie" i dlatego też stosowny artykuł w lokalnej
prasie.

 Do 4 października zapraszamy szkoły  oraz osoby prywatne do Zespołu Szkół
Katolickich w Zabrzu na obejrzenie tej niezwykle ciekawej wystawy
zorganizowanej przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach.

Przed ewentualną wizytą prosimy o kontakt ze szkołą przez
szkola@katolicka.pl

Beata Tarczałowicz - Leończyk