Kręgowce już ... bez tajemnic!

W bieżącym roku szkolnym 2017/18  chętna grupa uczniów z klas VI, VII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Gimnazjum uczestniczy w zoologicznym projekcie, którego organizatorem jest Pracownia Biologii i Ekologii działająca przy Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Raz w miesiącu, w czwartkowe popołudnia zgłębiamy wiedzę o przystosowaniach zwierząt kręgowych do życia w przeróżnych ( czasami ekstremalnych) środowiskach na kuli ziemskiej.

Nie zapominamy oczywiście o naszej polskiej faunie, szczególnie o gatunkach objętych ochroną prawną w Polsce.

Projekt podsumowany zostanie w maju 2018 konkursem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, do którego przygotowujemy się z wielkim zapałem.

Grupa Młodych Biologów.