Całoroczny projekt zoologiczny pt. "Jestem przyjacielem zwierząt - znam je, szanuję i chronię" dobiegł końca…

Przez cały rok szkolny 24 osobowa  grupa uczniów ze starszych klas Katolickiej Szkoły Podstawowej i  Katolickiego Gimnazjum  jeździła popołudniami do Pałacu Młodzieży w Katowicach. Na zajęciach prowadzonych w Pracowni Biologii i Edukacji Ekologicznej  uczyliśmy zgłębialiśmy wiedzę o kręgowcach. Były to bardzo zajmujące i interesujące spotkania, na których dzieliliśmy  informacjami na temat przeróżnych gatunków zwierząt. Uczyliśmy się również o sposobach ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem, nękanych kłusownictwem lub nielegalnymi przewozami za granicę. Poznaliśmy międzynarodowe  organizacje działające na rzecz ochrony ginących gatunków. Ostatnie podsumowujące  spotkanie odbyło się w Chorzowskim Ogrodzie Zoologicznym.
Na początku wysłuchaliśmy prelekcji   o biomach na kuli ziemskiej i niezwykłych przystosowaniach zwierzętach je zamieszkujących, a następnie spacerowaliśmy ścieżkami  ZOO  obserwując  wcześniej omówione zwierzęta.
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat i uścisk dłoni z gratulacjami !
A koordynatorzy projektu zapisali…
„ Jesteśmy przekonani, że udział w naszych zajęciach pozwoli uczniom na szersze spojrzenie na świat, a w przyszłości  zaowocuje przyjazną postawą wobec ludzi i przyrody”
W imieniu uczestników projektu  Agata Danowska kl. 2Ga