Interdyscyplinarne zajęcia "Nauka dla ciekawskich" ruszyły!

21 chętnych uczniów klas 5-7 Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczy w popołudniowych zajęciach w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Zajęcia są próbą holistycznego spojrzenia młodego człowieka na przyrodę i jej elementy : wodę, powietrze, glebę, na powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty.
Dzięki ciekawym eksperymentom, obserwacjom przyrodniczym, pracy ze sprzętem laboratoryjnym wciąż otwieramy oczy ze zdziwienia...
Zapraszamy do fotorelacji.
Grupa Ciekawskich z opiekunem P.Anią Zawadą