Karol finalistą!

W dniach 1 - 3 marca 2019 r. uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej Karol Latała wziął udział w finale Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Oprócz egzaminu z wiedzy dotyczącej całej historii Polski
i świata musiał wykazać się znajomością treści czterech opracowań naukowych oraz napisać test, który badał znajomość tematu wiodącego, który w bieżącej edycji brzmiał: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w XVIII w. Nasz siódmoklasista świetnie poradził sobie współzawodnicząc ze starszymi od siebie kolegami i uzyskał tytuł finalisty. Gratulujemy ogromnego sukcesu.

Gabriela Leksy