ŁAZIKI w kościelnych organach...

 W ostatnią sobotę lata 2018 całkiem spora grupa odważnych  Łazików odwiedziła kolejną dzielnicę Zabrza w ramach turystycznego projektu” Odkrywamy tajemnice zabrzańskich dzielnic" współfinansowanego przez Zabrzański Urząd Miejski. Biskupickie neogotyckie świątynie,  Zespół Zamkowy oraz osiedle robotnicze Borsigów, budynek dawnego Urzędu Celnego na granicy niemiecko-polskiej  to tylko niektóre skarby  najstarszej dzielnicy Zabrza, o której wspominał już  kronikarz Jan Długosz. Zgodnie z 12- letnią tradycją, Łaziki zakończyły swój rajd przy ognisku z kartoflanymi rymowankami  na kościelnym murze... (o szczegóły pytajcie uczestników rajdu:) W tym roku gościny w swoim ogrodzie  udzielił  Łazikom zaprzyjaźniony z naszą szkołą Ksiądz Jan- Proboszcz Parafii  p.w.  Wniebowzięcia NMP. Żywa lekcja  i muzyki , i fizyki  w organach kościelnych  z Panem Michałem- organistą była zaskoczeniem nawet dla organizatorów rajdu...
Ale Łaziki tak mają… na swoich łazikowych trasach zawsze spotykają niezwykłych ludzi , trafiają w niezwyczajne  miejsca! Dziękuję wszystkim dorosłym uczestnikom rajdu za świetną współpracą!
Z turystycznym pozdrowieniem,
Opiekun SKKT „ Łaziki”  Anna Zawada