Nasi Leonowi Laureaci!

22 LAUREATÓW z klas I-III w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon z Matematyki, ...a aż 17 z nich w klasach I, które widzicie na zdjęciu !

 GRATULACJE