Opłaty

Wysokość czesnego

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w dwóch wariantach:

 • dla dzieci z miasta Zabrze:
  870 zł = nauka w szkole + obiady + dowóz
 • dla dzieci spoza Zabrza (dowóz we własnym zakresie)
  810 zł = nauka w szkole + obiady

Wpisowe

Jednorazowa wpłata na Fundusz Pomocy Dydaktycznych w wysokości:

 • 900 zł - klasa "0"
 • 800 zł - klasa I
 • 700 zł - klasa II
 • 600 zł - klasa III
 • 500 zł - klasa IV
 • 400 zł - klasa V
 • 300 zł - klasa VI
 • 200 zł - klasa VII
 • 100 zł - klasa VIII

Wpisowe obejmuje coroczne ubezpieczenie dzieci w szkole.

Zniżki wysokości wpisowego na kolejne dzieci:

 • drugie dziecko - zniżka 25%
 • trzecie i następne dziecko - zniżka 50%

Numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska

Nr rachunku: 64 1910 1048 2516 0254 0351 0001

Kontakt

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt).