Rośnie mi konkurencja!

Łukasz Sobczyk, uczeń klasy VIIc Katolickiej Szkoły Podstawowej, zdobył w swojej kategorii złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Języka Hiszpańskiego „A ver si lo sabes”.

Również duży sukces, bo srebrny medal, zdobyli w swoich kategoriach następujący uczniowie:

Krzysztof Kielar, Zofia Siatkowska, Hanna Danik, Katarzyna Husakowska, Dominika Matusiak, Anna Palian, Błażej Bik, Jakub Pindel oraz Jakub Sibik.

Brązowy medal zdobyli: Matylda Strachota – Gorzycki, Michał Bukowski oraz Jakub Szkodzinski.

Wszystkim uczniom gratuluję sukcesu na forum międzynarodowym.

 Beata Tarczałowicz - Leończyk